אנחנו עושים טעויות?

לאחרונה התחלתי לעקוב אחרי כמה סרטונים ופודקסטים של טים הארפורד.

בסרטון הזה, הוא מעלה נקודה מעניינת.

אנחנו לעתים בטוחים בתשובה שלנו. גם כשאנחנו טועים