חלומות #18

לפעמים אני חולם חלומות עמוקים. אני מתעורר, ואני לא מבין איך יכול להיות שזה היה כל כך עמוק. איך עברתי לעולם אחר? בחלום האחרון, מיהרתי לשיעור. נתקעתי כל פעם בגלל משהו אחר. ירדתי במעלית, ושוב עליתי כי שכחתי משהו, חיפשתי את האופניים שלי… פעמים רבות החלומות שלי הם מהסוג הזה. מאחר לאנשהו, הכל ברדק.