מי אני

תוכן זה יותר מלשבת ולכתוב.

תוכן כתוב, או מילולי – זה מה שאני רוצה לעשות. תוכן שמחבר אנשים למידע אבוד.

קיים בעולם כל המידע שצריך. מאות מיליונים של חיים, ומהם אלפים ספורים של הוגים השאירו חוכמה כתובה. יש משהו בחוכמה הכתובה.

To write is to forget. Literature is the most agreeable way of ignoring life. Music soothes, the visual arts exhilarates, the performing arts (such as acting and dance)" entertain. Literature, however, retreats from life by turning in into slumber. The other arts make no such retreat— some because they use visible and hence vital formulas, others because they live from human life itself.
This isn't the case with literature. Literature simulates life. A novel is a story of what never was, a play is a novel without narration. A poem is the expression of ideas or feelings a language no one uses, because no one talks in verse.”― Fernando Pessoa, The Book of Disquiet

אנשים רבים הם נטולי קונטקסט. הם ׳עלו׳ על משהו, שיטה לגדול מהר. בכך הם איבדו את השורשים. את ההסבר למה משהו מצליח.

אני רוצה להחזיר את הקרקע, ההדרגתיות, הראיה של מסלול למקצוע של אנשים. התמקצעות.

אני מוכן לסכן הכל כדי שיתאפשר לי להחזיר ככה את הקרקע.

אני מוכן להשקיע לפחות שעתיים ביום בכך.